Home Uncategorized ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563

by admin

วันที่ 26 มิ.ย. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอปฎิทินการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และนำเสนอโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้านหรือที่โล่งแจ้ง ของนักกีฬาชนิดกีฬาต่างๆในสังกัดสมาคมกีฬาฯ พร้อมนำเสนอรายชื่อชมรมกีฬาที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬา โดยมีบางชมรมต้องปรับแก้ไขบางประเด็นก่อนเสนอให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครลงนามในหนังสือประกาศแต่งตั้ง ซึ่งล่าสุดมีจำนวน 16 ชมรมกีฬา ที่ส่งรายชื่อเข้ามา ประกอบด้วย 1.ชมรมกีฬาเกทบอล 2.ชมรมกีฬาอีสปอร์ต 3.ชมรมกีฬาปัจจักสีลัต 4.ชมรมกีฬาตะกร้อ 5.ชมรมกีฬาลอนโบวล์ 6.ชมรมกีฬาวู้ดบอล 7.ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล 8.ชมรมกีฬาว่ายน้ำ 9.ชมรมกีฬากระโดดเชือก 10.ชมรมกีฬาเทนนิส 11.ชมรมกีฬาผู้สูงอายุ 12.ชมรมกีฬาเปตอง 13.ชมรมกีฬาอาวุโส 14.ชมรมกีฬายูโด 15.ชมรมกีฬาบอสเกตบอล 16.ชมรมกีฬายิงธนู 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังแจ้งให้ทราบถึงรายชื่อนักกีฬาที่ขอย้ายออกจากสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร 2 ราย เป็นนักกีฬาคนพิการที่ย้ายไปสังกัดจังหวัดตาก 

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังนำเสนอรายชื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจังหวัดสมุทรสาครมีนักกีฬาที่เข้าสู่โครงการ Sports Hero จำนวน 9 คน  และผู้ฝึกสอน 2 คน ซึ่งนักกีฬาที่ได้เข้าโครงการ Sports Hero จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 2,500 – 3,000 บาท ซึ่งนักกีฬาทั้ง 9 คน เป็นนักกีฬายิมนาสติก โดยมีนักกีฬาบางส่วนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 ซึ่งมีนักกีฬาจาก 20 ชนิดกีฬา ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมประจำเดือน โดยมีการเบิกจ่ายและโอนเงินให้นักกีฬาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

ในส่วนของโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นโครงการจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีบางชนิดกีฬาต้องงดจัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และโครงการจัดแข่งขันทั้งหมดต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

สำหรับประเด็นการประชุมที่น่าสนใจคือการที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการตอบรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 โดยตามกรอบเวลาเดิมนั้นมีกำหนดในช่วงวันที่ 14-24  พฤศจิกายน  2564 แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดแข่งขัน อาจปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  

Related Articles