Home SSK โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

by admin

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง และนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าบ้าน นำคณะกรรมการในโครงการฯ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่น่าสนใจและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ พร้อมรับฟังข้อมูลและประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป และในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเอกชัย ที่ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ทางคณะได้ลงเรือที่ครัวบ้านประมง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อไปชมวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านปากคลองประมง ชมการงมหอยแมลงภู่ ศาลากลางน้ำ (Unseen ศาลากลางอ่าวไทย) สักการะองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ สักการะพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 ของไทย ณ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร อีกด้วย

Related Articles