Home Congratulations โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาเทควันโด

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาเทควันโด

by admin

30/8/63 นายประเสริฐ อักษรทับ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาเทควันโด สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.สมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลนักกีฬา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles