Home Event รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย

รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย

by admin

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 17 ก.พ. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย เพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย อสม. คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพดีชีวีมีสุข มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการออกกำลังกาย โดยใช้ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในการออกท่าทาง และเผยแพร่วิธีออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน          

  นายแพทย์สุรพล  กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน โดยคาดหวังว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงประสงค์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหวังว่าการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการออกกำลังกายของประชาชน

Related Articles