Home Event เปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

เปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติก ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

by admin

อุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2563 มีนายไรวินทร์ มีเจริญ ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา กล่าวรายงาน    และมีนายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร คณะกรรมการสมาคมกีฬา/ ประธานชมรมกีฬาวอลเล่ย์บอล นายธนพร มีเจริญ ที่ปรึกษาชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล ที่ปรึกษาชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา  นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ นายเทิดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกแอโรบิก จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ฝึกสอน ผุ้ปกครอง และนักกีฬายิมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้จำนวนมาก

ในช่วงเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร มีการแสดงยิมนาสติกลีลาของน้องปอปอ กับอุปกรณ์บอล น้องเพ่ยเพ่ย กับอุปกรณ์คฑา และการแสดงยิมนาสติกลีลาเป็นกลุ่ม น้องๆ นักกีฬาต่างโชว์ลีลาได้อย่างสวยงามมาก สำหรับการจัดการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันยิมนาสติกสมุทรสาครแล้ว นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร คณะกรรมการสมาคมกีฬา/ ประธานชมรมกีฬาวอลเล่ย์บอล นายธนพร มีเจริญ ที่ปรึกษาชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา นายบุรินทร์ สหัสธารากุล ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์ นายเทิดศักดิ์ วงศ์เชียงเพ็ง ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกแอโรบิก จังหวัดสมุทรสาคร และนายไรวินทร์ มีเจริญ คณะกรรมการสมาคมกีฬา/ ประธานชมรมกีฬายิมนาสติกลีลา ขอเข้าพบ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ รับฟังข้อเสนอแนะ และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนากีฬายิมนาสติกทั้ง 3 ประเภท คือ ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก ร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้หาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บทางการกีฬา และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19 ) ด้วย

Related Articles