Home SSK ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)

ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)

by admin

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผลงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ (ย้อนหลัง2ปี) ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ทั้งรายเก่าและรายใหม่) ยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม 0-3441-3525

Related Articles