Home Event “ศรีศักดิ์” เปิดแข่งขันวอลเลย์บอล “มหาชัยเกมส์ครั้งที่ 4” เพิ่มพูนทักษะสร้างประสบการณ์ให้นักกีฬาเยาวชน

“ศรีศักดิ์” เปิดแข่งขันวอลเลย์บอล “มหาชัยเกมส์ครั้งที่ 4” เพิ่มพูนทักษะสร้างประสบการณ์ให้นักกีฬาเยาวชน

by admin

วันที่ 8 ก.พ.63 ที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งเป็น 1 ใน 16 ชนิดกีฬาของการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 หรือ มหาชัยเกมส์ ประจำปี 2563โดยมีนายกัมปนาท จรมาศ ผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานชมรมวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา อุปนายก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร คณะครู นักเรียนและนักกีฬาวอลเลย์บอล เข้าร่วม

นายประสิทธิ์ จุ่นขจร กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรสาคร จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้ยุวชน เยาวชนและประชาชนของจังหวัดสมุทรสาครได้ออกกำลังกายโดยมีกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการแข่งขันในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ในการดำเนินการครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาและสโมสรสมาชิกส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 57 ทีมแบ่งออกเป็นกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน 19  ทีมและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 38 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุคือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ด้านนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล เปิดเผยว่า การดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร หรือมหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 4 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน เพื่อจะก้าวเข้าไปร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จะพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศต่อไป สิ่งที่สำคัญต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬาและการออกกำลังกาย และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร มาโดยตลอดซึ่งจะส่งดีต่อนักกีฬาเยาวชนและคนในจังหวัดสมุทรสาครโดยตรง

ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาจังหวัดสมุทรสาค หรือมหาชัยเกมส์ จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

Related Articles