Home SSK นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการ CLEAN ATHLETE

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการ CLEAN ATHLETE

by admin

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการ CLEAN ATHLETE ซึ่งมีที่ปรึกษา เลขา คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ประธานฝ่ายวัฒนธรรม การศึกษา และมรดกโอลิมปิก บรรยายพิเศษ เรื่อง Olympic Agenda 2020 New Norm & Youth Olympic Games , Protect Clean Athlete ตามนโยบาย IOC , การฝึกด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา , สารต้องห้ามทางการกีฬา , การดูแลสุขภาพนักกีฬาอย่างไร ให้ห่างไกลสารต้องห้าม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพร่างกายตนเอง พัฒนาทีมนักกีฬา ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Related Articles