Home Congratulations นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร/ สมาชิกวุฒิสภา มอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬามวยปล้ำ และกีฬายิมนาสติก

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร/ สมาชิกวุฒิสภา มอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬามวยปล้ำ และกีฬายิมนาสติก

by admin

วันที่ 13 กันยายน 2563 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร/ สมาชิกวุฒิสภา มอบรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬามวยปล้ำ และกีฬายิมนาสติก พร้อมทั้งให้กำลังใจนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันทุกท่านด้วย

Related Articles