Home SSK นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2563

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2563

by admin

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2563 การประชุมครั้งนี้ เริ่มจากการรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม และการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการประชุมสัมมนา ที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แนวทางการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เกี่ยวกับ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเสนอข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน และการพัฒนา กีฬาจังหวัด กีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกัน ที่ิ ร้านมังกี้ ทรี การ์เด้น ห้องหนุมาน

Related Articles