Home Sport Update ขอให้ชมรมกีฬาจังหวัดหรือโรงเรียน นำนักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

ขอให้ชมรมกีฬาจังหวัดหรือโรงเรียน นำนักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

by admin

ขอให้ชมรมกีฬาจังหวัดหรือโรงเรียน นำนักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร “มหาชัยเกมส์” กีฬาอาวุโสแห่งชาติ “สาครบุรีเกมส์”

Related Articles