Home Sport Update การอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565

การอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565

by admin

การอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร (สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร)

Related Articles