Home Tournament กีฬาผลการแข่งขัน “พัทลุงเกมส์”

กีฬาผลการแข่งขัน “พัทลุงเกมส์”

by admin

ผลการแข่งขัน “พัทลุงเกมส์”
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

👉 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ชาย/หญิง
☆ บุคคลเฉพาะอุปกรณ์ ชาย
● โต๊ะกระโดด

 • คณัสนันท์ สวัสดิผล
  (อับดับ 4)
 • ณฐพงศ์ อักษรพันธ์
  🥉 1 เหรียญทองแดง ● บาร์คู่
 • อนันดา จันทร์กรุง
  🥉 1 เหรียญทองแดง
 • คณัสนันท์ สวัสดิผล
  (อับดับ 5) ● บาร์เดี่ยว
 • คณัสนันท์ สวัสดิผล
  🥉 1 เหนียญทองแดง
 • ณฐพงศ์ อักษรพันธ์
  🥈 1 เหรียญเงิน ☆ บุคคลเฉพาะอุปกรณ์ หญิง
  ● คานทรงตัว
 • กัญณัฏฐ์ พึ่งแก้ว
  🥇 1 เหรียญทอง
 • ปิยธิดา นนลือชา
  (อันดับ 5) ● ฟลอร์
 • กัญญาพัชร์ เกตุสกุล
  (อันดับ 6)
 • ปิยธิดา นนลือชา
  🥇 1 เหรียญทอง 🏆 นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง
 • ปิยธิดา นนลือชา
  🥇 5 เหรียญทอง 🏆 ผู้ฝึกสอนดีเด่น หญิง
 • รัตนพร สงวนดิษย์
  🥇 6 เหรียญทอง
  🥈 2 เหรียญเงิน
  🥉 1 เหรียญทองแดง 🏆รวมเหรียญยิมนาสติกศิลป์ชาย/หญิง
  🥇 6 เหรียญทอง
  🥈 5 เหรียญเงิน
  🥉 4 เหรียญทองแดง

Related Articles