Home Sport Update ผลการแข่งขันนักกีฬาเจ็ทสกี ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันนักกีฬาเจ็ทสกี ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2565

by admin

ผลการแข่งขันนักกีฬาเจ็ทสกี
การแข่งขัน Jet Ski Protour
ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2565
สนาม 4 สนามสุดท้าย ณ จังหวัด อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 25-26 มิ ย 65

*นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักกีฬาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร

นาย กีรติกร ผิวงาม อายุ 20 ปี

แช้ม ประเทศไทย

รุ่น novice runabout 1100 stock

รองแช้ม ประเทศไทย

รุ่น proam Runabout 1100 stock

นางสาว ศศินา ผิวงาม

แช้ม สนาม อุดรธานี

รุ่น women runabout 1100 stock

ดช พัสกร ผิวงาม

รุ่น juniors spark standard

รองชนะเลิศ อันดับ 3

Related Articles