Home SSK คณะกรรมการตัดสินการประกวด โลโก้ และมาสคอต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

คณะกรรมการตัดสินการประกวด โลโก้ และมาสคอต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

by admin

คณะกรรมการตัดสินการประกวด โลโก้ และมาสคอต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จังหวัดสมุทรสาคร มีมติเลือก โลโก้และมาสคอต ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงปรับรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย ก่อนเผยแพร่ให้ประชาชนชาวสมุทรสาคร ได้ร่วมภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในช่วงปลายปี 65

Related Articles