Home Event เกียรติยศและความภาคภูมิใจมอบให้ชาวสมุทรสาคร สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เตรียมแห่ฉลอง และมอบรางวัลนักกีฬา ศรีสะเกษเกมส์ กว่า 1.2 ล้านบาท

เกียรติยศและความภาคภูมิใจมอบให้ชาวสมุทรสาคร สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เตรียมแห่ฉลอง และมอบรางวัลนักกีฬา ศรีสะเกษเกมส์ กว่า 1.2 ล้านบาท

by admin

เกียรติยศและความภาคภูมิใจมอบให้ชาวสมุทรสาคร สมาคมกีฬาฯ สมุทรสาคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เตรียมแห่ฉลอง และมอบรางวัลนักกีฬา ศรีสะเกษเกมส์ กว่า 1.2 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. ของ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ  นายไพรัตน์ จันทร์เสม เหรัญญิก สมาคมกีฬาฯ  นายกัมปนาท จรมาศ ผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกสามัญสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาในรอบปี 2564 รวมถึงรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายและงบดุลของปี 2564 ทั้งนี้แผนงานโครงการ ประจำปี 2565 แบ่งได้ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตามรูปแบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาฯ โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมในครั้งนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างผลงานคว้าอันดับ 4 ของประเทศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ด้วยผลงาน 40 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง ที่ประชุมได้ปรับเกณฑ์การมอบเงินรางวัลเล็กน้อย เพื่อให้นักกีฬาและทางชมรมกีฬาได้ผลประโยชน์สูงสุด วงเงินรางวัลนักกีฬาจำนวนมากกว่า 1.2 ล้านบาท  และการจัดกิจกรรมแห่ฉลองนักกีฬา ซึ่งกำหนดวันแห่ฉลองนักกีฬาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ด้วยรถลอนดอนบัส เป็นรถบัสสองชั้นแบบชั้น 2 เปิดโล่ง โชว์นักกีฬาซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ กับนักกีฬาสมุทรสาคร ที่มีความมุ่งมั้นตั้งใจ เต็มที่กับการฝึกซ้อมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างกำลังใจ และสร้างพลังบวกให้กับนักกีฬาซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสมุทรสาคร  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอ เชิญชวนสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้การสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาลูกหลานชาวสมุทรสาครที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาคร (เงินรางวัลนี้ไม่มีงบประมาณจากส่วนราชการ)

ทั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสามารถบริจาคสมทบทุน และสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เลขบัญชี  570-237384-8

สนามข่าว

Related Articles