Home E-sports ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร

ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร

by admin

ในนามของชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร
ขอขอบคุณท่านประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร, ท่านไพรัตน์ จันทร์เสม เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร, ท่านประสิทธิ์ จุ่นขจร กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และท่านสุเมธ จินาพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ให้เกียรติร่วมพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร โดยท่านสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

Related Articles