Home Sport Update ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 กับทีมนักกีฬายิมนาสติกศิลป์​ ของจังหวัด​สมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 กับทีมนักกีฬายิมนาสติกศิลป์​ ของจังหวัด​สมุทรสาคร

by admin

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 กับทีมนักกีฬายิมนาสติกศิลป์​ ของจังหวัด​สมุทรสาคร
คว้าเหรียญ​ทอง 🏅 สูงสุดของประเทศ
ในการแข่งขันกีฬา​แห่งชาติ​ “ศรีสะเกษ​เกมส์”
นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย – หญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์
🏆น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน จาก จ.สมุทรสาคร ได้รับ 6 เหรียญทอง
🏆นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ จาก จ.สมุทรสาคร ได้รับ 5 เหรียญทอง
🎗ผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย จาก จ.สมุทรสาคร
🎗ผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง จาก จ.สมุทรสาคร
☆ สรุปเหรียญยิมนาสติกศิลป์ ☆
🥇 12 เหรียญทอง 🥈 6 เหรียญเงิน
– ศศิวิมล เมืองพวน
(🥇 6 ทอง)
🥇 1 เหรียญทอง ทีมหญิง
🥇 1 เหรียญทอง บุคคลรวมอุปกรณ์
🥇 1 เหรียญทอง โต๊ะกระโดด
🥇 1 เหรียญทอง บาร์ต่างระดับ
🥇 1 เหรียญทอง คานทรงตัว
🥇 1 เหรียญทอง ฟลอร์
– ทิฆัมพร สุรินทรทะ
(🥇 5 ทอง)
🥇 1 เหรียญทอง ทีมชาย
🥇 1 เหรียญทอง ฟลอร์
🥇 1 เหรียญทอง ห่วงนิ่ง
🥇 1 เหรียญทอง โต๊ะกระโดด
🥇 1 เหรียญทอง บาร์เดี่ยว
– อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์
(🥇 2 ทอง 🥈 3 เงิน)
🥇 1 เหรียญทอง ทีมชาย
🥇 1 เหรียญทอง บาร์คู่
🥈 1 เหรียญเงิน บุคคลรวมอุปกรณ์
🥈 1 เหรียญเงิน ห่วงนิ่ง
🥈 1 เหรียญเงิน โต๊ะกระโดด
– อธิภัทร สุวเสริม
(🥇 1 ทอง 🥈 1 เงิน)
🥇 1 เหรียญทอง ทีมชาย
🥈 1 เหรียญเงิน ฟลอร์
– นิวาริน จันทร์กรุง
(🥇 1 ทอง 🥈 1 เงิน)
🥇 1 เหรียญทอง ทีมหญิง
🥈 1 เหรียญเงิน บุคคลรวมอุปกรณ์
– ปิยธิดา นนลือชา
(🥇 1 ทอง 🥈 1 เงิน)
🥇 1เหรียญทอง ทีมหญิง
🥈 1 เหรียญเงิน โต๊ะกระโดด
– สิทธิโชค พิมทอง
– ณฐพงษ์ อักษรพันธ์
🥇 1 เหรียญทอง ทีมชาย
– สุชาทิพย์ ใจประโชติ
– กัญณัฏฐ์ พึ่งแก้ว
🥇 1 เหรียญทอง ทีมหญิง

#เหรียญทองอันดับ1ของประเทศ #ชมรมกีฬายิมนาสติก #สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles