Home Sport Update โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

by admin

โปรแกรมการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

👉 ลอนโบวล์ส (ประเภท ทีม 4 คน ชาย) เวลา 08.00 น. สนาม มกช.ศรีสะเกษ
– ยศพล ไพฑูรย์
– วรฐ อิ่มอุดมวงศ์
– วรากร เบ้ากุล
– วิรัตน์ พจนรังษี

👉 หมากล้อม (ประเภท ทีมผสม) เวลา 09.00 น. สนาม รร.สตรีสิริเกศ
– ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
– วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
– ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
– อรุณกร ประทุมวัน
– ริบะตา วงศ์ชูแก้ว

👉 ยูโด เวลา 10.00 น. สนาม รร.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ
– ศิรสิทธิ์ สมวงศ์ (นน. เกิน 100 ขึ้นไป ชาย)
– พัชรพร น้อยต้น (นน. เกิน 78 กก. ขึ้นไป หญิง)

👉 มวยปล้ำ (ในร่ม) เวลา 10.00 น. สนาม รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
– สรชัช คัดแช่ม (ฟรีสไตล์ นน.ไม่เกิน 57 กก. ชาย)
– กิตติพัฒน์ ทองแผ่น (ฟรีสไตล์ นน. ไม่เกิน 65 กก. ชาย)
– สีวะลี เล้าอรุณ (ฟรีสไตล์ นน.ไม่เกิน 65 กก. หญิง)
– ปนัฐฐา รัตน์เรืองมณี (ฟรีสไตล์ นน. ไม่เกิน 72 กก. หญิง)

👉 ลีลาศ (รอบชิงชนะเลิศ) เวลา 11.00 น. สนาม รร.อนุบาลศรีสะเกษ
– รัฐนนท์ ศรีรัตนอร่าม
– ณิชกมล เกตุพงศ์
ประเภท ลาตินอเมริกัน Class AA
– วีรวัฒน์ มีตระกูล
– โสภิตา แตกกิ่ง
ประเภท สแตนดาร์ด Class

👉 มวยปล้ำ (ชายหาด) เวลา 16.00 น. น. สนาม รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
– จิรพันธุ์ จัรทร์ศรี (ชายหาด นน. มากกว่า 80 กก. ชาย)
– สุพรรณี ซ้อนมณี (ชายหาด นน. มากกว่า 70 กก. หญิง)

Related Articles