Home Sport Update ขอให้ชมรมกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษเกมส์” ตรวจสอบขอมูลวันที่เข้ารับการตรวจโควิด-19

ขอให้ชมรมกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษเกมส์” ตรวจสอบขอมูลวันที่เข้ารับการตรวจโควิด-19

by admin

ขอให้ชมรมกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ณ จังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษเกมส์” ตรวจสอบขอมูลวันที่เข้ารับการตรวจโควิด-19
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ติดต่อไลน์ส่วนตัวด่วน

รายละเอียด เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Related Articles