Home Event การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 1

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 1

by admin

เรียน ประธานชมรมกีฬาฯ และผู้ฝึกสอนทุกชนิดกีฬา

   ด้วยจังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 1 และให้ส่งใบสมัครเพื่อสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ (โดยนักกีฬาต้องขึ้นทะเบียนฯ ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564) 

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อhttp://reg.sat.or.th/search/sportmanregis.asp

   สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทุกชนิดกีฬาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มดังแนบ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

   ขอบคุณครับ

หมายเหตุ หากชนิดกีฬาใดไม่สะดวกปริ้นเอง สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่สมาคมกีฬาฯ ครับ

Related Articles