Home SSK การประชุม คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุม คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

by admin

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ระดมความคิด ติดตามความคืบหน้า และวางแผนพัฒนางานด้านกีฬาในรอบเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง แป้นน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 /2565 โดยมีวาระ เกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะต้อง เตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้ง ชี้แจงข้อระเบียบ ต่างๆ ในช่วง สถานการณ์โควิด ซึ่งมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และการตรวจนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องผ่านการตรวจ และมีการตรวจ ATK และมีหนังสือรับรองผลการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็มด้วย นอกจากนี้ กีฬาเกทบอลของจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ผ่านการคัดเลือก จากสมาคมกีฬาเกทบอล ให้เป็นตัวแทนสาธิตการเล่นกีฬาเกทบอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ด้วย

Related Articles