Home Sport Update การแข่งกีฬาลอนโบวล์ส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี. 2564

การแข่งกีฬาลอนโบวล์ส ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี. 2564

by admin
กีฬาลอนโบวล์ส

การแข่งกีฬาลอนโบวล์สชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี. 2564. ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก 8 – 12 ธ.ค. 2564

*** ชมรมกีฬาลอนโบวล์ส จ.สมุทรสาคร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

1.ประเภท คู่ผสม
ได้รับรางวัล อันดับ 4
ได้สิทธิ์พิจารณาเยาวชน ทีมชาติ ครับ
นำทีมโดย นายวรากร เบ้ากูล

2.ประเภท ประชาชนทั่วไป
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นำทีมโดย นายคุณานนต์ พวงศิริ

Related Articles