Home Sport Update เชิญเข้ารับฟังโอวาทนักกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกตัวแทนภาค๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์”

เชิญเข้ารับฟังโอวาทนักกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกตัวแทนภาค๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์”

by admin

เชิญเข้ารับฟังโอวาทนักกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกตัวแทนภาค๑ ณ จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์”
เรียน ผู้ฝึกสอนทุกชินดกีฬาที่ไปแข่งขันคัดเลือก
หมายเหตุ เชิญเฉพาะผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬาเท่านั้น นักกีฬาไม่ต้องมา

Related Articles