Home Tournament ขอขอบพระคุณท่านศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ให้การสนับสนุนมอบเสื้อเดินทางให้กับทีมงานและนักกีฬาไปแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้

ขอขอบพระคุณท่านศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ให้การสนับสนุนมอบเสื้อเดินทางให้กับทีมงานและนักกีฬาไปแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้

by admin

ขอขอบพระคุณท่านศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ให้การสนับสนุนมอบเสื้อเดินทางให้กับทีมงานและนักกีฬาไปแข่งขันฟุตบอลในรายการนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ส่งมอบเสื้อโดยท่าน
ส.อบจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร
กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นตัวแทนท่านนายกศรีศักดิ์ ส่งมอบเสื้อเดินทางให้กับทีมงานและนักกีฬา

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐ อักษรทับ
เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้กรุณามอบเงินสนับสนุนให้กับทีมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสมุทรสาครที่จะไปแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ จ.ลพบุรี ในวันที่ 9-10 ธ.ค. 64 ทางคณะสตาฟโค้ชและนักกีฬาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Related Articles