Home Sport Update นักกีฬาคนใดที่ผ่านการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย หรือชิงแชมป์ระดับภาค ช่วยแจ้งชนิดกีฬาและชื่อด้วยครับ จะให้เข้าโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ปี 2565

นักกีฬาคนใดที่ผ่านการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย หรือชิงแชมป์ระดับภาค ช่วยแจ้งชนิดกีฬาและชื่อด้วยครับ จะให้เข้าโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ปี 2565

by admin

นักกีฬาคนใดที่ผ่านการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย หรือชิงแชมป์ระดับภาค ช่วยแจ้งชนิดกีฬาและชื่อด้วยครับ จะให้เข้าโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ปี 2565 ตามรายละเอียดที่แจ้งมานี้่

Related Articles