Home Congratulations ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค 2564

ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค 2564

by admin

📢ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค 2564

🏆นักกีฬายอดเยี่ยม ใน รุ่นยุวชน

🚩เด็กหญิง พรรษพร ทับทอง
ได้รับ 6 เหรียญทอง

🏆นักกีฬายอดเยี่ยม ใน รุ่นประชาชน

🚩นางสาวพิยดา พีรมธุกร
ได้รับ 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
🚩นางสาวธัญชนก ค้าไม้
ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภททีม

🏆รุ่นเยาวชนประเภทห่วง

🚩เด็กหญิง ณัชชนม์ โสภณวชิราพร
ได้รับ 1 เหรียญทอง อุปกรณ์ห่วง
1 เหรียญทอง อุปกรณ์คฑา
1 เหรียญทอง ประเภททีม
1 เหรียญเงิน บุคคลรวม

🚩เด็กหญิง กนกพิชญ์ มะลิ
ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภททีม

ทั้งหมดเป็นนักกีฬา “สังกัดสมุทรสาคร”

Related Articles