Home Sport Update ขอให้ทุกชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมหานักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565)​ คัดเลือกตัวแทนภาค 1

ขอให้ทุกชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมหานักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565)​ คัดเลือกตัวแทนภาค 1

by admin

ขอให้ทุกชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้เตรียมหานักกีฬามาขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565)​ คัดเลือกตัวแทนภาค 1
ณ จังหวัดปทุมธานี
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565)​ คัดเลือกตัวแทนภาค 1
ณ จังหวัดปทุมธานี
ตามหลักเกณฑ์อายุของแต่ละชนิดกีฬา
นะครับ

Related Articles