Home E-sports ผวจ.สค.มอบถ้วยชนะเลิศ กีฬาอีสปอร์ต เครือข่ายมัธยมศึกษาสมุทรสาคร

ผวจ.สค.มอบถ้วยชนะเลิศ กีฬาอีสปอร์ต เครือข่ายมัธยมศึกษาสมุทรสาคร

by admin

วันที่ 20 พ.ย.64 ที่บริเวณชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า น้ำพุ พลาซ่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน มอบรางวัลชนะเลิศ และให้โอวาทนักฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564  “GOLDCITY SAMUTSAKHON SCHOOL CUP 2021” โดยมี นายกัมปนาท จรมาศผอ.กกท.จังหวัดสมุทรสาครนายสุเมธ จินาพันธ์ ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ต นายชาลี พุกตุน กรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำพุ พลาซ่า จำกัด นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมกีฬาณ ครู ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึก ประกอบด้วย 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,00 บาท ทีม หลานสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 5,000 บาท ทีม ศรีสมุทร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 2,000 บาท ทีม DEL LG โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ทีม LMG GEN2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายณรงค์ รักร้อย กล่าวว่า กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่กำลังนิยมของผู้คนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ เพราะเป็นการนำเทคโนโลยี ในปัจจุบันมาเป็นสื่อที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการจัดตั้งชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร ทางชมรมฯ สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในรายการต่างๆ ได้กว่า 20 รายการ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับประเทศไทย

อีกมากมาย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ที่จังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร ยังสามารถส่งเสริมสนับสนุน และจัดกิจกรรมกีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน และยังสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรสาครได้ 

แหล่งข่าว https://kakabkao.wordpress.com/

Related Articles