Home Event นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางกีฬา หลังคลายล็อคจากสถานการณ์โควิด

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เร่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางกีฬา หลังคลายล็อคจากสถานการณ์โควิด

by admin

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน License D

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มีนายยงยุทธ วรดิสพรพงษ์ รองประธานชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ให้การอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ พร้อมให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ คณะกรรมการชมรมกีฬาแบดมินตัน และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

Related Articles