Home Event ชมรมกีฬาซอฟท์เทนนิสสมุทรสาคร

ชมรมกีฬาซอฟท์เทนนิสสมุทรสาคร

by admin

ชมรมกีฬาซอฟท์เทนนิสสมุทรสาคร
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส เพื่อความเป็นเลิศ
ประเภทเยาวชน และ ทั่วไป
ครั้งที่ 2 ปี 2564
วันที่ 13 – 14 พ.ย. 2564
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
# ชมรมฯ ได้ส่งนักกีฬา
ชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน รายการดังกล่าว
มีรายชื่อ ดังนี้
1.ว่าที่ร.ต.สุวิชา ชมบ้านแพ้ว
2.นายวรวุฒิ. พิลึก
3.นายพัทธพล. คุ้มคำ
4.นายภัทรพงษ์ เดชเพชร
5.นายอนวรรษ. เกอะประสิทธิ์
6.นายอัษฎายุธ จันทรกูล
7.น.ส.ดาเรศร์. ศรีรุ่งเรือง
8.น.ส.พิมพ์ชนก เกอะประสิทธิ์
9.น.ส.ภาวิดา. เวปุดานนท์

  1. ด.ญ.จิราพัชร เจนชัยมงคล
    รวม 10 คน

Related Articles