Home Event ชมรมลีลาสสมุทรสาคร ฝึกซ้อม สร้างความแข็งแกร่ง ฝึกทักษะทางการกีฬานอกสถานที่

ชมรมลีลาสสมุทรสาคร ฝึกซ้อม สร้างความแข็งแกร่ง ฝึกทักษะทางการกีฬานอกสถานที่

by admin

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2564 ชมรมลีลาสสมุทรสาคร ฝึกซ้อม ฝึกทักษะ ทางการกีฬา เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดงเข้ม ชมรมลีลาสสมุทรสาคร สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงไปทำกิจกรรมการฝึกซ้อม ฝึกทักษะ สร้างความแข็งแรง แข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ โดยจะทำกิจกรรมฟิตเนสกลางแจ้ง ที่ปราณบุรี นอกจากนี้ผู้ฝึกสอนยังให้นักกีฬาฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสร้างสติ สมาธิ ปัญญา ในการทำกิจกรรม สำหรับการฝึกซ้อม นักกีฬาก็เฝ้าระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

Related Articles