Home E-sports สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเตรียมประชาสัมพันธ์นวัตกรรมกีฬา พาเที่ยว-ชิม ทางช่อง T-Sport Channel

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเตรียมประชาสัมพันธ์นวัตกรรมกีฬา พาเที่ยว-ชิม ทางช่อง T-Sport Channel

by admin

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเตรียมประชาสัมพันธ์นวัตกรรมกีฬา พาเที่ยว-ชิม ทางช่อง T-Sport Channel

วันที่  28​ สิงหาคม 2564​ เวลา 10.00​ น. ที่ร้านกาแฟ​ ท่าเรือ SPEI 1964 ชั้น 2​ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เชิญคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ และทีมงาน ซึ่งมี นายประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬา นายประสิทธิ์ จุ่นขจร นายไรวินทร์ มีเจริญ นายภิญโญ โพธิ์เพียรทอง นายวรพงษ์ ชอบชื่น นายชวพล วัฒนพรมงคล  นายสุเมธ จินาพันธ์ นางสาวนันธพร ไทรเกตุ นางสาวธนัทอร แสงค้า และนายพิรุณศิลป์ (กกท.) ร่วมการประชุมเพื่อหาเนื้อหา รูปแบบรายการ  (Proposal)  ร่วมคิด content  ของสมาคมกีฬา​แห่ง​จังหวัด​สมุทรสาคร รูปแบบการทำประชาสัมพันธ์  และชื่อรายการที่น่าสนใจ  เพื่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬา​แห่ง​จังหวัด​สมุทรสาคร และ​จังหวัด​สมุทรสาคร ทางช่อง T-Sport  ช่อง 7 ดิจิตอล ในช่วงปลายปีนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือช่วยกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชาสัมพันธ์  ซึ่งรูปแบบจะเป็นเรื่องราว เป็นตอนๆ ตอนละ 30 นาที จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 8 นาที ในเบื้องต้นก็จะเป็นการนำเสนอการทำงานของสมาคมกีฬาแห่ง​จังหวัดสมุทรสาคร​ การจัดการแข่งขัน การส่งเข้าร่วมการแข่งขัน การประชุมสัมมนา การฝึกซ้อมของนักกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาทักษะทางกีฬา การเผยแพร่ทักษะกีฬาต่างๆ การพัฒนาผู้ฝึกสอน การพัฒนาผู้ตัดสิน ฯ การใช้นวัตกรรมพัฒนาการกีฬา ส่งเสริมเศรษฐกิจละการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ในส่วนชื่อรายการ และรูปแบบที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนั้น ทางนายกสมาคมกีฬาแห่ง​จังหวัดสมุทรสาคร และคณะทำงานจะหารือร่วมกันกับผู้ผลิตรายการ และผู้จัดการสถานีทีวี T-Sport Channel เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการต่อไป ในเบื้องต้นได้วางกรอบเวลาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

– ภายในเดือนสิงหาคม: รับ Proposal เนื้อหารูปแบบรายการ

– ภายในเดือนกันยายน: ร่วมพัฒนาคอนเทนต์ร่วมกัน

– เดือนตุลาคม: ผลิตคอนเทนต์ตามแผนงาน

– 16 พ.ย. 2564 – 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการออกอากาศตามคอนเทนต์ที่กำหนดไว้  (ระยะเวลา 3 เดือน)

Related Articles