Home Tournament เชิญชวน หานักกีฬามาร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด​สมุทรสาคร​ครั้งที่ 5

เชิญชวน หานักกีฬามาร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด​สมุทรสาคร​ครั้งที่ 5

by admin

เรียนประธานชมรมเลขานุการชมรมและผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ขอได้ช่วยกันเชิญชวน หานักกีฬามาร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด​สมุทรสาคร​ครั้งที่ 5
“มหาชัยเกมส์” ระดับอายุ 10ปี 12ปี 14ปี 16ปี 18ปี
และ 18ปีขึ้นไป คุณสมบัติ ต้องมีทะเบียนบ้าน เรียน หรือทำงาน อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
ขอใบสมัครได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
หมดเขตการรับสมัคร 28 ธันวาคม 2563

Related Articles