Home Event นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2563

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2563

by admin

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” วาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ผลการเเข่งขันกีฬาแต่ละชนิด การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ 2564) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์” การจัดการแข่งขันและการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” เรื่องงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติประจำปี 2564 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2564 “มหาชัยเกมส์” โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัดสมุทรสาคร รายรับรายจ่ายของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องข้อเสนอแนะในการบริหารงานและการพัฒนากีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 กีฬาเปตอง ปันจักสีลัต เพาะกายและฟิตเนสส์ อี-สปอร์ต และคริกเก็ต และเรื่องอื่นๆ

Related Articles