Home Editor's Picks การจัดอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

การจัดอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

by admin

การจัดอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
หลักสูตร Advanced Sport Management Courses (ASMC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานการอบรม “หลักสูตรการจัดการกีฬาขั้นสูง” วันที่ 1 (2 พ.ย. 63)

โดย ผศ.อาคม บำรุงโลก รองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และนายเชาวลิต พูนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการจัดการกีฬาขั้นสูง”
ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

Related Articles