Home Sport Update สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครทุกท่าน ร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครทุกท่าน ร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563

by admin

วันนี้ 11 ตุลาคม เวลา 16.00​ น.ขอเรียนเชิญคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครทุกท่าน ร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563
จากงบประมาณอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles