Home SSK “แค่เรียนได้ กีฬาเด่น ก็เป็นบัณฑิตได้”(ฟรีค่าเทอม)

“แค่เรียนได้ กีฬาเด่น ก็เป็นบัณฑิตได้”(ฟรีค่าเทอม)

by admin


นักกีฬาเปตองจังหวัดสมุทรสาครใช้ความสามารถด้านกีฬาเข้าเรียนฟรีจบ
ปริญญาตรีแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมท่านก็มีโอกาสเหมือนรุ่นพี่

 1. นางสาวปณิดา สำอางกิจ
 2. จบจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราษฎร์
 3. เข้าศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะรัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
  ปีที่เข้า 2558 ปีที่จบ 2562
  กำลังศึกษาปริญญาโท
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต
 4. ปัจจุบันทำงาน เปนอาสาสมัครทหารพรานหญิง
 1. นางสาวพรพรรณ เสตะพันธ์
 2. จบจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราษฎร์
 3. เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์
  ปีที่เข้า 2557 ปีที่จบ 2561
  กำลังศึกษาปริญญาโท
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 4. ปัจจุบันทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.พรพรรณ เสตะพันธ์
น.ส.ปณิดา สำอางกิจ
นานปิยบุตร สาตแฟง
3 คนนี้ขณะนี้ยังเป็นตัวแทนนักกีฬาเปตองสมุทรสาครเตรียมไปคัดภาคที่ปราจีนบุรี

 1. นายพีรพัฒน์ เรียบสำเร็จ
  2.จบ ปวช. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ ปีการศึกษา 2557
  3.ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2558 จบปีการศึกษา 2561 ได้ทุนค่าเทอมเรียนฟรี 100%
 2. ปัจจุบันทำงานแคชเชียร์ร้านอาหาร
 1. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ดำ
 2. จบจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 3. เข้าศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ปีที่เข้า 2553 ปีที่จบ 2557

ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติคส์

 1. ปัจจุบันทำงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร

1นางสาวเรือนขวัญ อินทรธานี
2 จบจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี 2553 จบ ปี 2557
4 ปัจจุบันทำงาน เป็นฝ่ายขาย

ปีนี้ได้เรียนฟรีอีก 2 คน

น.ส.เพชรดา จบม6 จากร.ร.เทศบาลบ้านมหาชัยปี2563
น.ส.กัลย์ชนกจบม.6จากร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัยปี2563

Related Articles