Home SSK สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล เป็นประธานในที่ประชุม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล เป็นประธานในที่ประชุม

by admin

▪️8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล เป็นประธานในที่ประชุม มีการวางแผนงาน ระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน พัฒนาทั้งด้านกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา ร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles