Home E-sports การจัดอบรมแนะแนวในชนิดกีฬาอีสปอร์ตให้แก่นักเรียนห้องนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

การจัดอบรมแนะแนวในชนิดกีฬาอีสปอร์ตให้แก่นักเรียนห้องนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

by admin

การจัดอบรมแนะแนวในชนิดกีฬาอีสปอร์ตให้แก่นักเรียนห้องนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร

Related Articles