Home Editor's Picks นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ งานสัมมนา เรื่องแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ งานสัมมนา เรื่องแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism

by admin

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมกีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
งานสัมมนา เรื่องแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sport Tourism จัดโดย คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรม LA LELA เขาหลัก จังหวัดพังงา

Related Articles