Home Tournament นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส

นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส

by admin

กีฬาซอฟท์เทนนิส
๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิส

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กีฬามวยปล้ำ
วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles