Home Event นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

by admin

กีฬาเทนนิส
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬาเทนนิส

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

Related Articles