1 คน ให้ล้านคนรับ

ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรสาคร   ร่วมกับ ชมรมพลังสตรีท่าฉลอม มีไอเดียคิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อการกุศล “1 คนให้ ล้านคนรับ” เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร เขตสุขภาพที่ 5 โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม

ส่วนที่มาของโครงการนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร เขตสุขภาพที่ 5 แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการในหลายๆด้าน และโครงการนี้ก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทปั่นกึ่ง Audax ระยะทาง 80 กม. และประเภทปั่นท่องเที่ยว VIP ระยะทาง 20 กม. ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อปั่นพร้อมทำบุญเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ ได้มีผู้สนใจเข้ามาสมัครทางออนไลน์กันอย่างรวดเร็ว จนเต็มจำนวน 800 คน และทำการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่น และร่วมทำบุญก็สามารถมาได้ที่หน้างานในวันดังกล่าว แต่จะไม่ได้รับเสื้อปั่นเนื่องจากทางชมรมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดทำเสื้อตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าไว้แล้ว

[WD_FB id=”1″]