1 เหรียญทอง ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ #ศรีศักดิ์ #เจียงฮายเกมส์ แสดงความยินดี นักกีฬายิมนาสติก

1 เหรียญทอง ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ

1 เหรียญทองแดง ฟลอร์ ทิษณุพงษ์

1 เหรียญทองแดง ม้ากระโดด ฐิดาภรณ์

[WD_FB id=”1″]