ร่วมแสดงความยินดีกับ เอ็นเค ฟิตเน็ต เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการศูนย์ฟิตเน็ต

นายศรีศักดิ์ วัตนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแสดงความยินดีกับ เอ็นเค ฟิตเน็ต เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการศูนย์ฟิตเน็ต