ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่