รดน้ำขอพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในวาระโอกาสเนื่องในวันสงกรานต์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ รดน้ำขอพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในวาระโอกาสเนื่องในวันสงกรานต์