ยิมนาสติกลีลาประเภททีม รางวัลเหรียญทอง 

ขอแสดงความยินดี กับยิมนาสติกลีลาประเภททีม
รางวัลเหรียญทอง
บุคคลรวมอุปกรณ์
รางวัลเหรียญทองแดง(พรชนิตว์ จันทาบุตร)