พิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ” ชุมพร-ระนองเกมส์” ครั้งที่ 33

พิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ” ชุมพร-ระนองเกมส์” ครั้งที่ 33 โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานมอบเงินรางัลให้แก่นักีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมครณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุพันท้ายนรสิงห์